Een klein aantal keer per jaar is er een speciale dienst voor jongeren. In het voorjaar is er een afsluitende kerkdienst van de catechese, die door de jongeren wordt voorbereid in samenwerking met de catecheten en de voorganger. In het najaar verzorgt een jeugdgroep een speciale kerkdienst. Rondom de jaarwisseling is er een Top 2000 dienst. Elk jaar is er gelegenheid om belijdenis te doen in onze gemeente. In deze dienst kun je dan ook als ongedoopte volwassene worden gedoopt. Wie daar belangstelling voor heeft, kan zich aanmelden bij Frans Brandenburg, de kerkelijk werker voor de jeugd.