Trouw en rouw

Huwelijk en andere levensverbintenissen

Als je al een tijd samen bent en je besluit om met elkaar verder te gaan, kun je vragen om een zegen. Ook in onze gemeente kun je je huwelijk laten zegenen. Het gaat hierbij om het huwelijk in al zijn wettelijke vormen: dus het huwelijk tussen man en vrouw of tussen twee mensen van het zelfde geslacht. Daarnaast zegent onze gemeente ook andere levensverbintenissen, waarin mensen kiezen voor elkaar. Als je trouwplannen hebt en/of je relatie wilt laten zegenen, kun je contact opnemen met het kerkelijk bureau. In overleg met één van de predikanten (meestal de wijkpredikant van één van beiden) wordt dan een afspraak gemaakt over datum, tijd en plaats van de kerkelijke (in)zegening. Ook wordt er een voorbereidend gesprek met de predikant gepland, waarin o.a. de liturgie wordt besproken. Je kunt in overleg met de koster bloemen regelen om de huwelijksviering een extra feestelijk tintje te geven. Twee zondagen voorafgaand aan de huwelijksdienst wordt de huwelijksbevestiging of de zegening van de relatie afgekondigd in de zondagse kerkdienst.

De opbrengst van de collecte:
•    is voor het College van Kerkrentmeesters in geval het paar uit onze gemeente afkomstig is;
•    kan door het paar worden bepaald, wanneer de kosten van het kerkelijk huwelijk voor rekening van het paar zijn.

Overlijden

Op momenten van geluk, maar ook in tijden van rouw wil de gemeente graag nabij zijn. Onze predikanten zijn bereid om voor te gaan in een uitvaartdienst in de kerk, in een afscheidscentrum of in een crematorium. Als u een afscheidsdienst in de kerk wilt en/of als u wilt dat een predikant in de uitvaartdienst voorgaat, neem dan contact op met de beheerder van de Laurentiuskerk, 06-41757524.

Financiële regeling

Voor het gebruik van kerkgebouwen voor deze diensten is een financiële regeling vastgesteld. Informatie over deze regeling is verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau.