ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING – ANBI

De PGV is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De PGV valt daardoor onder de kerkorde van PKN.
Deze kerkorde bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, en toezicht die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de PKN: www.protestantsekerk.nl

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Varsseveld (PGV)
Telefoonnummer: 0315 – 248891
RSIN/Fiscaal nr. : 818 292 751
Nummer KvK: 66459389
Website-adres: www.pgvarsseveld.nl/anbi

CONTACT GEGEVENS

Email: kerk.buro@gmail.com
Adres (incl. post) Borchgraven 5
Postcode/plaats 7051 CW Varsseveld

DOELSTELLING EN BELEIDSPLAN

De doelstellingen van de PGV zijn verwoord in een beleidsplan.
Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden op de website van de PKN.

BESTUURSSAMENSTELLING

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Grote Kerkenraad, bestaande uit alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen). Voorzitter en scriba (secretaris) worden in functie gekozen.
De wijze van verkiezing is geregeld in de kerkorde van de PKN.
Verdere informatie over de bestuurssamenstelling, de organisatie en werkwijze is op deze website opgenomen in de sidebar onder het kopje Organisatie

BELONINGSBELEID

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun beloning is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten van de PKN.
De beloning van medewerkers is op basis van de landelijke richtlijnen van de PKN.

ACTIVITEITEN

De vele activiteiten die plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het blad Dubbelspoor en op deze website.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

ANBI rapport