Bij verhuizing geldt:

verhuizing van de ene wijk naar de andere wijk betekent automatisch veranderen van wijkpredikant;
bij verhuizing vanuit een wijk naar het verzorgingshuis ‘De Bettekamp’ en/of aanleunwoningen verandert er ten aanzien van de wijkpredikant niets;
bij verhuizing vanuit een wijk naar het verpleeghuis ‘Den Es’ valt het pastoraat formeel onder de wijk Sinderen;
verhuist een gemeentelid van buiten Varsseveld naar het verzorgingshuis ‘De Bettekamp’, dan verzorgt de wijkpredikant uit de wijk Sinderen het pastoraat.
Gaat een gemeentelid verhuizen naar een plaats buiten onze kerkelijke gemeente en deze wil ingeschreven blijven binnen onze gemeente, dan kan dit aangeven worden bij het Kerkelijk bureau.
Geef verhuizingen tijdig door aan het Kerkelijk Bureau.