Twee keer per jaar organiseert de commissie Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) een kerkdienst. Eén op de zondag van het werelddiaconaat in februari en één rondom de zondag van de najaarszendingscollecte in november. In oktober wordt in samenwerking met de plaatselijke afdeling van de NBG een kerkdienst op de jaarlijkse bijbelzondag georganiseerd.