Op 22 maart jl. was er de jaarlijkse vrijwilligersmiddag. Na de opening door Henk Rougoor was er onder de enthousiaste leiding van Nardi Klein Ikkink en Wim Lensink een gezellig spelencircuit
uitgezet. Tot vrijwilliger van het afgelopen jaar werd benoemd Annemieke Hartemink-Boland, zij verzet enorm veel redactioneel werk voor o.a. Dubbelspoor. Henk Rougoor overhandigde haar een bos
bloemen en een oorkonde. Kijk hier voor alle foto’s.

IMG 20821