• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst
logo Levend water
De werkgroep ‘Levend Water’ heeft als doel te komen tot opbouw van de kerkelijke gemeente. Dit betekent dat zij ouders/opvoeders wil ondersteunen bij geloofsopvoeding en de mogelijkheid wil bieden betrokken te zijn bij de kerk. Daarnaast wil de werkgroep het kind binnen de kerk tot z’n recht laten komen en de gemeente de gelegenheid geven reisgenoot te zijn van ouders en kinderen. De werkgroep is voor dit doel zowel voorwaardenscheppend als uitvoerend bezig.  
Activiteiten, waaraan de werkgroep medewerking verleent: 
Gesprekken rondom geboorte en doop
De werkgroep organiseert gespreksrondes van ongeveer vier avonden rondom de thema’s geboorte en doop. Deze zijn bestemd voor ouders die pas een kindje hebben gekregen. In twee daarop volgende avonden kunnen de ouders eventueel een doopdienst voorbereiden. Gespreksleiders zijn een predikant en een lid van de werkgroep. Op een speelse en laagdrempelige manier komen aan de orde:  
  • eigen ervaringen met de geboorte/komst van het kindje, 
  • jeugdervaringen met geloven en kerk, 
  • eigen geloofsopvoeding, 
  • de betekenis van de doop 
  • de motivatie om te laten dopen 
  • de vragen en twijfels rondom geloven. 
Op de avonden kan de werkgroep voor een oppas thuis zorgen. Gelegenheid tot dopen en ook tot deelnemen aan een gespreksgroep is er vijf à zes keer per jaar. De doopvieringen zijn in de Grote of Laurentiuskerk of in de Keurhorsterkerk.  
Speciale vieringen. De werkgroep helpt mee met het organiseren van speciale vieringen, waarin de aandacht gericht wordt op bepaalde doelgroepen. Met name aan de belangrijke overgangsmomenten van kinderen wordt in deze vieringen aandacht besteed.
Krabbeldiensten - Voor de kleinste kinderen (ongeveer tussen 3 en 7 jaar) organiseert de werkgroep twee keer per jaar op zondagmiddag een eenvoudige viering. Door middel van herkenbare, telkens terugkerende elementen worden kinderen vertrouwd gemaakt met de kerkdienst.  
Vierjarigendienst - Als kinderen vier worden, gaan ze naar de basisschool. In de kerk is er dan voor hen kinderdienst. Deze overgang in het leven vieren we jaarlijks in september met een speciale kerkdienst. 
Avondmaalsviering voor kinderen - samen met de Commissie Diensten voor Jong en Oud organiseert de werkgroep een speciale Avondmaalsviering in het voorjaar. De kinderen krijgen op een middag in de week, die aan deze kerkdienst voorafgaat, uitleg over het Heilig Avondmaal en zijn in de dienst de 'speciale gasten'. 
Overstapviering - Wanneer kinderen de basisschool verlaten gaan ze weer een belangrijke nieuwe fase in, zowel op school als in de kerk. De gemeente kan hen helpen die stap op een feestelijke manier te zetten. Ouders en kinderen mogen weten dat ze er niet alleen voor staan. Deze viering vindt jaarlijks plaats aan het einde van het schooljaar in juni. 
Gespreksavonden - De werkgroep organiseert jaarlijks twee gespreksavonden over onderwerpen, die met de geloofsopvoeding verband houden. Voorbeelden hiervan zijn: 'Hoe kies ik een kinderbijbel?', 'Met je kind naar de kerk gaan', 'Opa's en oma's doen ook mee' of 'Kind en rouw'.  
Belijdenis - Bij de belijdeniscatechese is er een ontmoeting tussen ouders en belijdeniscatechisanten. Bij het al dan niet afleggen van belijdenis komt de geloofsopvoeding immers ten einde.  
Contactpersoon voor deze werkgroep is: 
Mascha Hoogstede-Rasenberg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
© 2021 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld