Vanaf 1 december zal ik als ambulant predikant werkzaam zijn in uw gemeente voor 10 uur in de week totdat er een nieuwe gemeentepredikant gevonden is. Begin november vond er een kennismakingsgesprek plaats met een deel van het moderamen.

Ik ben in 2022 met prepensioen gegaan na 20 jaar in Arnhem te hebben gewerkt, eerst als gemeentepredikant, later als stadspredikant. Daarvoor was ik arbeidspastor in Gelderland en ik begon mijn loopbaan in Giethoorn en daarna werkte ik in Oudewater.

Dit wordt mijn derde klus als ambulant predikant, ik werkte een aantal maanden in Eerbeek en later bij de vrijzinnig remonstrantse gemeente in Arnhem. Destijds deed ik het naast mijn aanstelling als stadspredikant, nu voor het eerst sinds ik met pensioen ben. Dat betekent niet dat mijn week oneindig rekbaar is. Ik doe wat vrijwilligerswerk, ik sport en ik teken/schilder. En ik houd van koken en bakken.

Mijn werkzaamheden zullen vooral op het pastorale vlak liggen. Als u een bezoek op prijs stelt, kunt u zich melden bij de coördinatoren van het bezoekwerk. Omdat ik wat verder weg woon (in Rozendaal, vlakbij Arnhem) wil ik het bezoekwerk zoveel mogelijk op 1 of 2 dagen concentreren. Dat zal voornamelijk op dinsdag, woensdag en soms op vrijdag zijn. Op 3 december kunt u met mij kennismaken in of na de kerkdienst in de Keurhorsterkerk in Sinderen.

Met vriendelijke groet,

Elsje Pot, ambulant predikant