Deze zondag is er een kerkdienst in de Grote of Laurentius kerk. Wees welkom. Het blijft mogelijk de dienst mee te beleven via kerkdienstgemist, klik daarvoor op de link. Hieronder de lezingen en liederen die in deze dienst gezongen en gelezen worden.

orde 8 mei 2022