Ruim twee jaar geleden kondigden we een concert aan van ons koor Jubilate. Helaas kon dit concert  niet doorgaan vanwege corona. 

jubilate

Zaterdag 28 mei, aanvang 20.00 uur, zal in de Keurhorsterkerk te Sinderen het geplande concert uitgevoerd worden door het koor Jubilate o.l.v. Gerrit te Lindert. Muzikale begeleiding door Wessel Springer op het orgel en Emma Heijink op de piano. We hebben versterking van gastzangers , omdat we in de afgelopen periode afscheid hebben genomen van enkele trouwe koorleden . Met dit slotconcert sluiten we een fijne periode af van bijna 75 jaar samen zingen als koor Jubilate.

Het thema van dit concert is: Dank U voor het leven!

Eerst horen we de Deutsche Messe van Franz Schubert , gevolgd door een intermezzo van F.Schubert op de piano door Emma Heijink. Vervolgens een vertolking van het bekende lied What a wonderful world!  door Emma waarbij ze zichzelf begeleidt op de piano. Tot slot wordt de cantate Dank U voor het leven van Johan Bredewout gezongen door het koor.  In deze cantate horen we bekende klanken van psalmen, waarin de dankbaarheid aan God voor alles wat hij in ons leven geeft tot uitdrukking komt. 

Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

We nodigen u allemaal van harte uit!