We horen allemaal in het nieuws over de situatie van vluchtelingen in Ter Apel. Onder hen bevinden zich veel kinderen, die vaak lange tijd niet naar school gaan. Dat gebeurt onder onze ogen. De situatie in Griekenland is erger en ver bij ons vandaan. Juist deze kinderen en hun ouders willen we niet vergeten. We collecteren voor hen met kerst.

Dat is belangrijk. Maar we roepen u dit keer op om meer te doen dan dat. Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland. We kunnen niet langer wegkijken. Laten we dit onrecht daarom samen aankaarten. We willen u vragen uiterlijk half december een kaart te sturen naar politici in Den Haag, liefst van uw eigen partij. Dáár zitten de mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef vluchtelingen in Griekenland een stem. Op kerkinactie.nl/vergeetzeniet leest u waar de kaart heen moet en welke tekst u daarop zou kunnen zetten.
Zijn er nog vragen dan vernemen we dat graag.

ZWO-taakgroep