Op de vrijwilligersmiddag op 11 juni namen we afscheid van de aanwezige ambtsdragers. In de eigen geleding zal ook afscheid genomen worden van hen. In de dienst van 12 juni zijn bevestigd tot ouderling kerkrentmeester Frits Venderbosch en tot kerkrentmeester, Peter Idema. Kijk hier of hier voor de foto’s.
 
   img 4515