Antoniuskapel

De Antoniuskapel ligt ca. 1 km buiten Sinderen, wanneer men van Sinderen richting Silvolde gaat.
Koster:        
mw. D.G. Wisman-van Eerden
Kapelweg 42a
7065 BB  Sinderen
tel. 0315-61 76 52

Geschiedenis 

Over de geschiedenis van de kapel voor de reformatie is weinig bekend. In geschriften uit 1152 wordt de kapel genoemd als parochiekapel.Het vermoeden bestaat dat de kapel voor die tijd al gebruikt werd als slotkapel, van het voormalige kasteel Sinderen.
De kapel is genoemd naar de heilige Antonius, beschermer tegen varkensziekten.
Rond die tijd scharrelden vele varkens hun kostje bij elkaar in de uitgestrekte eikenbossen rond de kapel. In 1313 werd de kapel een filiaalkerk genoemd van Varsseveld. De diensten werden verzorgd door een pastor of kapelaan vanuit Varsseveld. Tijdens de reformatie hebben vervolgde Katholieken, die hun schuilplaats hadden gevonden in kasteel Sinderen, gebruikt gemaakt van de kapel. Ook het Mariabeeld, dat uit de Laurentiuskerk in Varsseveld was geworpen, heeft hier een tijdje zijn onderkomen gehad, voordat de ene helft naar Anholt en de andere helft naar Silvolde ging.
In 1655 was de kapel in handen van de Hervormde kerk te Varsseveld. Na de reformatie was de kapel vervallen en verwaarloosd. Tot een restauratie kwam het maar niet. In augustus 1660 hielp een storm een handje. De kapel werd volledig verwoest en moest nu wel herbouwd worden. In 1666 was de wederopbouw voltooid.
De kapel is niet alleen gebruikt als kerkgebouw, sinds 1658 werd het tevens gebruikt als schoolgebouw. In 1840 werd het aantal leerlingen echter zo groot, dat het gebouw vergroot moest worden. Aan de oostzijde werd een gedeelte aangebouwd. In 1958 is de oude kapel van binnen geheel gerestaureerd en is er weinig overgebleven van het oude interieur. In het najaar van 1984 vond opnieuw een renovatie van het interieur plaats. Het liturgisch centrum werd anders ingedeeld. De stoelen en de knielbank kregen hier een permanente plaats. Verder werd aandacht geschonken aan de aankleding.
Bijzonder aan de kapel zijn de grafkelders in en rondom het gebouw. Tot 1860 lag rondom de kapel het gemengd kerkhof van Sinderen en Breedenbroek. Er werden dus zowel Rooms Katholieken als Protestanten begraven.  Net beneden de orgelzolder bevindt zich een grote grafkelder, voorzien van twee dekstenen.
Hier liggen een aantal belangrijke families uit de historie van Sinderen begraven. Buiten de kapel, aan de oostzijde, ligt de grafkelder van de laatste familie Ruebel van Sinderen. In 2004 zijn de grafkelders zoveel mogelijk in oude ‘glorie’ hersteld