Evensong

M.m.v.
Vocaal ensemble Flexi Belcanto o.l.v. Līga Vilmane
Orgel-Elske te Lindert
Teksten-Jeanne Dane

Een Evensong is een kerkdienst die in de namiddag of avond gehouden wordt. Het wordt door gelovigen en seculieren gezien als bezinningsmoment waarbij de koorzang een prominente rol heeft. De schoonheid van de muziek neemt mensen mee naar een moment van stilte en laat men de dagelijkse gang even vergeten.

De Evensong kent een vaste volgorde die elke dag hetzelfde terugkomt. De Canticles (Magnificat en Nunc Dimittis), de Preces en Responses, de Psalmen en bijbellezingen staan voorgeschreven in The Common Book of Prayer. De 150 psalmen komen elke maand aan bod, in de Matins (morning prayer) en de Evening Prayer (of Evensong). Van deze vaste gezangen is een rijk repertoire van Engelse componisten en ook nu worden daar nog steeds nieuwe composities van gemaakt. Meestal worden er tijdens een Choral Evensong één of meer hymns gezongen met de gemeente.

In de Engelse traditie wordt er geen preek gehouden tijdens een Evensong, er zijn wel Bijbellezingen.

De Evensong is een perfecte gelegenheid om alle mooie koormuziek uit de rijke Engelse muziekgeschiedenis te laten horen. Dat was ook deels de bedoeling toen de liturgie werd ontwikkeld. Dat gebeurde na een conflict tussen de Engelse Katholieke Kerk en de paus, in de zestiende eeuw. Na een conflict riep Koning Hendrik VIII zichzelf uit tot hoofd van de Anglicaanse kerk en er werd een liturgie bedacht die de nadruk legde op de eigen taal in plaats van op het Latijn. De Engelse koormuziek kon toen ook een bijzondere plaats krijgen. Bekende koorcomponisten die gezongen worden zijn William Byrd en Herbert Howells. Maar ook Wood, Stanford en Wesle zijn populair. Met deze muziek als leidraad wordt de Evensong gebruikt als moment van bezinning, verstilling en overdenking.

Op 4 februari zingt vocaal ensemble Flexi Belcanto de complete Evensong van Daniel Justin.