• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst

In elke kerkdienst worden twee collectes gehouden.
De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte, bij de uitgang, is bestemd voor de Kerk.

Mocht u de kerkdiensten niet persoonlijk bezoeken dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnr. NL89RABO0313936625 t.n.v. Diaconie Varsseveld met vermelding van de bestemming.
Een gift voor het werk in onze plaatselijke gemeente kan naar NL45RABO0364800046 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.

In Dubbelspoor kunt u vinden waar de collectes voor bestemd zijn.

Om u in de gelegenheid te stellen het collectegeld af te trekken van de belasting zijn er collectemunten van €1,00 en € 2,00  verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau. In verband met veranderde regels bij het aftrekken van giften is dit alleen mogelijk op de volgende manier:

  • U maakt het bedrag waarvoor u collectemunten wilt aanschaffen over op de bankrekening van het College van Kerkrentmeesters NL45 RABO 0364800046. Bij de omschrijving vermeldt u: aanschaf collectemunten
  • De week die volgt op uw overschrijving kunt u de collectemunten ophalen op het kerkelijk bureau. Als u een afspraak maakt (mail kerkelijk bureau of telefonisch) liggen de munten voor u klaar

 

© 2022 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld