• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst

Elke week zorgen vrijwilligers ervoor dat er een prachtig boeket bloemen in de kerk komt te staan. Voor bijzondere kerkdiensten worden er bloemschikkingen gemaakt door de werkgroep Symbolisch bloemschikken. Foto’s van deze schikkingen vind je in het foto-album op deze site of in de scipio-app.

Na afloop van de kerkdienst gaan de bloemen naar gemeenteleden, die extra aandacht nodig hebben.

De ouderling van dienst deelt bij de afkondigingen mee voor wie de bloemen bestemd zijn en brengt ze weg, tenzij iemand anders aangeeft dit graag te willen doen.

Vooraf wordt na tips van contactpersonen of van de leden van het Pastoraal Beraad beslist welke mensen de komende weken extra aandacht verdienen middels een bloemetje.

Via www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten rechtstreeks (live) te zien, te beluisteren, terug te luisteren of te downloaden. In principe wordt elke zondagmorgendiensten in de Grote of Laurentiuskerk of Keurhorst uitgezonden en daarnaast (bijzondere) diensten op verzoek; bijvoorbeeld uitvaartdiensten, jongerendiensten, etc. Deze diensten zijn dan live te bekijken, maar ook (veel) later - op een tijdstip en plaats, die jou schikt -  terug te zien. Dit kan "all over the world", mits je een internet-/wifi verbinding hebt. U kunt de diensten van Grote of Laurentiuskerk , Keurhorst en van veel andere kerken vinden via www.kerkdienstgemist.nl

 

De kerkradio’s, eigendom van de kerk en beheerd door het College van Diakenen, zijn geprogrammeerd voor twee frequenties.
De Grote kerk heeft een zender met zendmachtiging voor 153.287 Mc en de Keurhorst heeft een zender met zendmachtiging voor 148.662 Mc.
De keuze naar welke dienst u luistert kan nu door u zelf gemaakt worden op het ontvangsttoestel.
Met de KPN-koppellijn tussen de Kapel en de Keurhorst kan ook de dienst in de Kapel via de zender in de Keurhorst uitgezonden worden.

De abonnementsprijs voor de kerkradio is € 50,00 per jaar.
Na een telefoontje kan nog dezelfde dag een toestel bezorgd worden.
Stekker in het stopcontact en u kunt naar de eerstvolgende dienst luisteren. 
Het is dus ook mogelijk om kortstondig, voor enkele weken, van de kerkradio gebruik te maken.

De kosters zullen 20 minuten voor aanvang van de dienst de te lezen schriftgedeelten en de te zingen liederen aankondigen voor de kerkradioluisteraars.
In geval er een liturgie gebruikt wordt dan wordt deze enkele dagen voor de dienst bij de kerkradioluisteraars bezorgd.

Contactpersoon namens College van Diakenen:
Voor vragen, afmeldingen en betalingen: Johan Westerveld, 0315-243490
Voor storingen en technische aangelegenheden: Dolf Wisselink, tel.0315-617539

De kerkdiensten worden begeleid door de organisten:

dhr. G.J. te Lindert,    tel. 0315-241249
mw. F. Wester,    tel. 0315-241733
dhr. J. de Graaff,  tel. 0315-243562
mw. L. Vilmane,, tel +31643190175 

 

Herman Vreman, tel. 0315-617623

Mensen die zondags graag naar de kerk willen en geen vervoer hebben kunnen contact opnemen met Tineke Wildenbeest, tel. 0315-617274.

© 2022 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld