• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst

Naar behoefte wordt een aantal keer per jaar een doopdienst gehouden. Hoewel het in onze gemeente mogelijk is om je als volwassene te laten dopen, worden de meesten als baby of jong kind gedoopt. In onze gemeente wordt dan de dienst samen met de doopouders voorbereid. Ook is er gelegenheid om een aantal keer met elkaar over geloven, dopen en geloofsopvoeding te praten. Als je je kind eventueel zou willen laten dopen, stuur dan een geboortekaartje naar het kerkelijk bureau of één van de predikanten. Dan wordt er contact opgenomen door iemand van de werkgroep ‘Levend Water’ voor een eerste gesprek.

Twee keer per jaar organiseert de werkgroep Levend Water krabbeldiensten voor kinderen van 2-6 jaar oud. In deze diensten kunnen jonge kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met de kerk. Er zijn vrolijke liedjes, er is een verhaal, soms een toneelstukje en we maken iets samen. Na afloop is er een glaasje limonade en iets lekkers.
De diensten worden georganiseerd door de werkgroep Levend Water samen met ouders. 
Voor meer informatie neem contact op via de werkgroep.

Alle vierjarige kinderen en hun ouders worden uitgenodigd voor de vierjarigendienst in september, waarin symbolisch de overstap wordt gemaakt van de peutertijd naar de basisschool. Deze dienst is ook een eerste kennismaking met de kindernevendienst. Deze kerkdienst wordt voorbereid door de commissie Diensten voor Jong en Oud.

Alle kinderen tussen 6 en 10 jaar worden uitgenodigd voor de kinderavondmaalsdienst in het voorjaar. Van te voren is er een voorbereidingsmiddag waarop het avondmaal wordt uitgelegd en waarop we meehelpen om brood en wijn (druivensap) te maken.

Alle kinderen uit Groep 8 worden uitgenodigd voor de overstapviering in juni, waarin de overgang van de basisschool naar de middelbare school wordt gesymboliseerd. In de kerk betekent dit het afscheid van de kindernevendienst en het welkom voor de tienergespreksgroep die regelmatig wordt gehouden tijdens de ochtenddiensten. Deze kerkdienst wordt voorbereid door de commissie Levend Water in samenspraak met kinderen en ouders.

Een klein aantal keer per jaar is er een speciale dienst voor jongeren. In het voorjaar is er een afsluitende kerkdienst van de catechese, die door de jongeren wordt voorbereid in samenwerking met de catecheten en de voorganger. In het najaar verzorgt een jeugdgroep een speciale kerkdienst. Rondom de jaarwisseling is er een Top 2000 dienst. Elk jaar is er gelegenheid om belijdenis te doen in onze gemeente. In deze dienst kun je dan ook als ongedoopte volwassene worden gedoopt. Wie daar belangstelling voor heeft, kan zich aanmelden bij Frans Brandenburg, de kerkelijk werker voor de jeugd.

Zes tot acht keer per jaar wordt er een tafelviering gehouden in de ochtenddienst. Dit is een kerkdienst, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. We vierden tot voor kort het avondmaal afwisselend op een aantal manieren:

  • op de zitplaats in de kerk, waarbij brood en wijn aan elkaar worden doorgegeven
  • staand in de kring, waarbij brood en wijn aan elkaar worden doorgegeven
  • lopend, waarbij brood en wijn worden opgehaald bij de voorganger en de diakenen.

Omdat we vanwege infectiegevaar voorlopig niet meer uit een beker drinken, drinken we wijn of druivensap uit kleine bekertjes die daarvoor zijn ingeschonken. Dit verdraagt zich minder goed bij een viering in de kring. Bij een viering op de zitplaats zullen brood en wijn door ieder persoonlijk worden opgehaald van de tafel. In onze gemeente zijn kinderen van harte welkom bij het avondmaal.

Twee keer per jaar organiseert de commissie Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) een kerkdienst. Eén op de zondag van het werelddiaconaat in februari en één rondom de zondag van de najaarszendingscollecte in november. In oktober wordt in samenwerking met de plaatselijke afdeling van de NBG een kerkdienst op de jaarlijkse bijbelzondag georganiseerd.

© 2022 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld