• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst
Sinds 1 januari 1994 werken de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in federatief verband.
Op 27 mei 2007 is het federatief verband officieel opgegaan in de Protestantse Gemeente Varsseveld.
Sindsdien zijn beide kerkgemeenten officieel één. De hele gemeente telt bijna 3000 leden.
Sinds 2014 worden "mee-geregistreerden" (partners die geen lid van de PGV zijn) niet meer meegeteld.
Het ledenbestand ziet er per 1-6-2016 als volgt uit:
  
overzicht ledenbestand per 1-6-2016      
  doopleden belijdend leden geboorteleden totaal
 0 t/m 9 jaar 132 0 10 142
10 t/m 19 jaar 190 0 5 195
20 t/m 29 jaar 137 24 15 176
30 t/m 39 jaar 104 72 26 202
40 t/m 49 jaar 79 165 47 291
50 t/m 59 jaar 101 317 29 447
60 t/m 69 jaar 61 430 18 509
70 t/m 79 jaar 20 454 10 484
80 t/m 89 jaar 4 247 0 251
90 t/m 105 jaar 2 53 0 55
totaal 830 1762 160 2752
© 2021 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld