• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst

Welkom - contact

 
logo pgvarsseveld

Wie zijn wij? 
img 8602
Wij zijn een gemeente die inspiratie vindt
in een veelheid van Verhalen.
-In woorden van God, die het hart raken
daar begint alles mee;
-In de geschiedenis van Israël;
in Psalmen ons voorgezongen van generatie op generatie;
-In Jezus Christus: de Helper die bevrijdt,
die ruimte geeft om te delen;
-In het waaien van de Geest, die adem geeft
om te leven met en voor elkaar;
-In liederen van geloof, hoop en liefde
als geschenk om door te geven.
Een veelkleurige gemeente onder de Regenboog.
 

Historie

Onze gemeente vindt zijn oorsprong in de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk van Varsseveld. In 2007 zijn deze kerken gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Varsseveld.


Kenmerken
De Protestantse Gemeente Varsseveld telt ongeveer 1850 leden. Het is een actieve gemeente met vele vrijwilligers. De gemeente is veelzijdig en veelkleurig (pluriform) van karakter.
Iedere zondag is er dienst in tenminste één van de twee hoofdkerkgebouwen:
de Laurentiuskerk, in het centrum van Varsseveld en de Keurhorsterkerk in het buitengebied van Sinderen. Ook zijn er af en toe diensten in de prachtig gelegen Antoniuskapel in Sinderen.
Daarnaast zijn er weeksluitingen en kerkdiensten in woonzorgcentrum en verpleeghuis "De Bettekamp" en Verpleeghuis "Den Es" in Varsseveld.

De Protestantse Gemeente Varsseveld heeft drie predikanten in een totale bezetting van 2 fte. Zij geven in nauwe samenwerking met een groot aantal vrijwilligers invulling aan het pastoraat. : de coördinatie van ontmoetingsgroepen, en het pastoraat in de vorm van bezoekwerk in de  twee werkgebieden in onze gemeente: werkgebied Oost en West.
Daarnaast is een jongerenwerker (0,6 fte) werkzaam, die in samenwerking met vrijwilligers het jeugdwerk stimuleert en coördineert. Ook is hij verantwoordelijk voor het beleid m.b.t. de middengeneratie (25-50 jaar)
Tenslotte is een cantor (ca. 0,3 fte) aangesteld, die in samenwerking met mede-organisten invulling geeft aan de kerkmuziek, die de cantorij leidt en wervende muzikale initiatieven ontplooit.

 
Lid worden?

U bent van harte welkom bij de activiteiten van de Protestantse Gemeente Varsseveld. Ze zijn te vinden op deze site, in ons kerkblad Dubbelspoor en in de zondagsbrief.  Dit geldt voor de kerkdiensten, de ontmoetingsgroepen en het overige kringwerk. Misschien hebt u al een aantal keer meegedaan en bent u zover dat u lid wilt worden. Neem dan contact op met het kerkelijk bureau om u in te laten schrijven. U kunt ook eerst een oriënterend gesprek aanvragen (06-20662767)

Doop en belijdenis doen

Als u zich wilt laten dopen of belijdenis wilt doen, neem dan contact op met één van de predikanten. Dit geldt ook als u een kind wilt laten dopen. In het jaar zijn een aantal doopdiensten gepland, maar de datum kan na overleg op speciaal verzoek worden aangepast.

Als u eens wilt praten met iemand van de kerk, neem dan contact op met de coördinator van het pastoraat (06-20662767). Dit nummer kunt u ook bellen als u pastoraal bezoek voor een ander zoekt. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de predikanten of een wijkmedewerker.

Wat is pastoraat?

Pastoraat betekent letterlijk ‘herderschap’. Door Jezus zijn we geroepen om voor elkaar een herder te zijn. Zoals hij zich bewogen toont met de mensen om zich heen, zo zijn wij geroepen om te zien naar elkaar.

Omzien naar elkaar doen we allereerst in onze kerkdiensten, het koffiedrinken na de dienst, maar ook in ontmoetingsgroepen, die er speciaal voor dit doel zijn.

Omzien naar elkaar is een taak van alle gemeenteleden. Het gebeurt in het voorbijgaan, tijdens informele ontmoetingen in clubs of verenigingen of tijdens een praatje in de supermarkt. Daarnaast doen we dat als kerk ook georganiseerd door ambtsdragers en bezoekmedewerkers, die na een aanvraag voor een bezoek of na een signaal in gesprek gaan met gemeenteleden.  Het wordt erg op prijs gesteld als u aan ons doorgeeft als u of een ander behoefte heeft aan een gesprek. U kunt dit melden aan de coördinator: 06-20662767

 

Huwelijk, zegening van relaties en de financiële regeling

 Huwelijk en andere levensverbintenissen

Als je al een tijd samen bent en je besluit om met elkaar verder te gaan, kun je vragen om een zegen. Ook in onze gemeente kun je je huwelijk laten zegenen. Het gaat hierbij om het huwelijk in al zijn wettelijke vormen: dus het huwelijk tussen man en vrouw of tussen twee mensen van het zelfde geslacht. Daarnaast zegent onze gemeente ook andere levensverbintenissen, waarin mensen kiezen voor elkaar. Als je trouwplannen hebt en/of je relatie wilt laten zegenen, kun je contact opnemen met het kerkelijk bureau. In overleg met één van de predikanten (meestal de wijkpredikant van één van beiden) wordt dan een afspraak gemaakt over datum, tijd en plaats van de kerkelijke (in)zegening. Ook wordt er een voorbereidend gesprek met de predikant gepland, waarin o.a. de liturgie wordt besproken. Je kunt in overleg met de koster bloemen regelen om de huwelijksviering een extra feestelijk tintje te geven. Twee zondagen voorafgaand aan de huwelijksdienst wordt de huwelijksbevestiging of de zegening van de relatie afgekondigd in de zondagse kerkdienst.

De opbrengst van de collecte:
•    is voor het College van Kerkrentmeesters in geval het paar uit onze gemeente afkomstig is;
•    kan door het paar worden bepaald, wanneer de kosten van het kerkelijk huwelijk voor rekening van het paar zijn.

Overlijden

Op momenten van geluk, maar ook in tijden van rouw wil de gemeente graag nabij zijn. Onze predikanten zijn bereid om voor te gaan in een uitvaartdienst in de kerk, in een afscheidscentrum of in een crematorium. Als u een afscheidsdienst in de kerk wilt en/of als u wilt dat een predikant in de uitvaartdienst voorgaat, neem dan contact op met de beheerder van de Laurentiuskerk, 06-41757524.

Financiële regeling

Voor het gebruik van kerkgebouwen voor deze diensten is een financiële regeling vastgesteld. Informatie over deze regeling is verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau.

welkom plaatje

Houdt de kerk op de hoogte van wijzigingen die van belang zijn. Een goede ledenadministratie vormt de basis van het gemeentewerk. 
Het Kerkelijk Bureau is het adres voor alle aanmeldingen en administratieve handelingen. Het is tevens het postadres van de kerkenraden, de diaconie en het College van Kerkrentmeesters.


Contactgegevens
U vindt het Kerkelijk bureau in het Borchuus, ingang tegenover Univé/bibliotheek.

Adres: 
Borchgraven 5
7051 CW Varsseveld 
Tel. 0315-248891 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Openingstijden:
maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Rekeningnummer t.n.v. het College van Kerkrentmeesters - Varsseveld:
Rabobank: NL45 RABO 0364800046

Rekeningnummer t.n.v. de Diaconie: 
Rabobank: NL89 RABO 0313936625 


Scriba:
Th.
Rutgers

Bij verhuizing geldt:

verhuizing van de ene wijk naar de andere wijk betekent automatisch veranderen van wijkpredikant;
bij verhuizing vanuit een wijk naar het verzorgingshuis ‘De Bettekamp’ en/of aanleunwoningen verandert er ten aanzien van de wijkpredikant niets;
bij verhuizing vanuit een wijk naar het verpleeghuis ‘Den Es’ valt het pastoraat formeel onder de wijk Sinderen;
verhuist een gemeentelid van buiten Varsseveld naar het verzorgingshuis ‘De Bettekamp’, dan verzorgt de wijkpredikant uit de wijk Sinderen het pastoraat.
gaat een gemeentelid verhuizen naar een plaats buiten onze kerkelijke gemeente en deze wil ingeschreven blijven binnen onze gemeente, dan kan dit aangeven worden bij het Kerkelijk bureau.
Geef verhuizingen tijdig door aan het Kerkelijk Bureau.

logo pgvarsseveld
 
Lid worden?
Als u lid wilt worden van de Protestantse Gemeente Varsseveld kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Bureau.
Voor kinderdoop, volwassenendoop of belijdenis-doen kunt u contact opnemen met één van de predikanten.

Algemeen -erediensten, organisatie, gebouwen, gemeente
Heeft u opmerkingen of vragen omtrent de gang van zaken in de diensten of organisatie of over de kerk of gemeente in het algemeen, neem dan contact op met een predikant of ouderling.

Administratie en postadressen
Heeft u een opmerking voor de administratie, een aanmelding of andere administratieve handeling; of zoekt u het postadres van de kerkenraden, de diaconie of het College van Kerkrentmeesters kijk dan op de pagina: Kerkelijk Bureau.

Website -inhoudelijk
Wilt u reageren op een gedicht, overdenking, artikel of anderszins inhoudelijke zaken op de website, neem dan contact op met betreffende predikant of groep of organisatie. Staat hier foutieve informatie vermeld, geef dan ook aan, dat u de informatie op de website hebt gelezen, zodat dit via betreffende instantie veranderd kan worden.

Website -plaatsen artikelen

Heeft u een artikel, een foto of nieuws voor de website, mail dan naar de redactie.
Dit is tevens het mailadres voor artikelen voor ons kerkblad Dubbelspoor.
Mocht het artikel alleen voor de website zijn of alleen voor het kerkblad, vermeld dit dan in uw aanhef.
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen die alleen de website betreffen, stuur dan een e-mail aan Hanneke Wieggers
Wees in uw e-mail s.v.p. zo specifiek mogelijk, dat voorkomt misverstanden.

© 2022 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld