• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst
Elke week worden er bloemstukken gemaakt welke tijdens de eredienst in de kerk staan.
Voor bijzondere kerkdiensten als Pasen, Pinksteren en Kerst worden deze bloemstukken door de werkgroep Symbolisch bloemschikken gemaakt. Foto's van deze werkgroep vindt u in het fotoalbum.
De bloemstukken voor de overige diensten worden door een groep vrijwilligers gemaakt. 
Na afloop van de kerkdienst gaan de bloemen naar een gemeentelid of naar meerdere gemeenteleden.
Indien er ook nog een avonddienst is worden de bloemen ’s avonds weggebracht.
De ouderling van de dienst deelt bij de afkondigingen mee voor wie de bloemen bestemd zijn en brengt ze weg, tenzij iemand anders aangeeft dit graag te willen doen.
Vooraf wordt door de ouderlingen, diakenen en wijkmedewerkers in de wijkraden ingebracht welke mensen de komende weken extra aandacht verdienen middels een bloemetje.
De bloemen gaan dan ook naar personen van alle drie wijken.
© 2020 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld