• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst

Ik ben geboren in Groningen, in de zomer van 1957. Mijn jeugd heb ik in Utrecht doorgebracht, waar ik op het gymnasium aanvankelijk het plan had om arts te worden. Maar het liep anders. Het werd uiteindelijk psychologie, een studie die me terugbracht naar mijn geboortestad. Naast de studie was ik actief binnen het Groninger Studentenpastoraat. Met veel plezier zong ik er in de cantorij, en ook later was ik lid van verschillende koren. Dat Varsseveld een muzikale gemeente is, is voor mij dan ook heel aantrekkelijk.  

Foto dominee LunshofNa mijn afstuderen vond ik een baan in het beroepsonderwijs, eerst in Hoogeveen, later in Leiden. Daar leerde ik mijn man kennen en we trouwden in 1987. Jan Lunshof (1946) was als jurist werkzaam in een organisatie die de belangen behartigt van land- en tuinbouwcoöperaties. Als docent psychologie begeleidde ik leerlingen van uiteenlopende opleidingen in de gezondheidszorg. Zo gaf ik leiding aan een project voor buitenlandse vrouwen die tot kraamverzorgster werden omgeschoold. Toen dergelijke projecten werden afgebouwd, kwam de vraag boven: nog langer in het onderwijs blijven? of omschakelen? maar wat dan? 

Ik hoefde er niet lang over na te denken: naast mijn werk was ik altijd al actief in het kerkenwerk en geboeid door vragen rond theologie en geloof. Ik begon met de HBO-opleiding voor pastoraal werk. Het werd me al gauw duidelijk dat dit was wat ik graag wilde. Bezig zijn met vragen rond geloven en leven, meer thuisraken in de Schrift en in de geweldige bibliotheek die daar rondom geschreven is. Zoeken naar raakvlakken tussen psychologie en theologie, naar verbindingen tussen het Verhaal van God en het verhaal van mensen. Het lag voor de hand om me eerst te specialiseren in het pastoraat.  

Later, toen ik meer en meer gemotiveerd werd om gemeentepredikant te worden, maakte ik de overstap naar de VU, om daar de doctoraalstudie af te ronden. Jan Hendriks werd er mijn leermeester in de gemeenteopbouw, een vakgebied waar ik me ook in mijn eerste gemeente in Wormer mee heb beziggehouden. Het begeleiden van veranderingen in de gemeente zie ik als een uitdaging, ook als het gaat om moeilijke besluiten. Juist dan is het naar mijn opvatting zaak om te proberen elkaar vast te houden en wegen te zoeken om samen verder te gaan als gemeente van Christus. 

De behoefte om in een volgende gemeente met directe collega’s samen te werken, was een van de redenen om me –na vijf jaar Wormer- verder te oriënteren. In Varsseveld ontdekte ik een levendige en uitnodigende gemeente. Een gemeente met aantrekkingskracht. Waar het nodige gaande is, ik ben onder de indruk van de veelheid aan activiteiten die in Varsseveld worden georganiseerd en aangeboden. Een aanbod waar ik als nieuwe predikant graag in mee wil gaan, en waar ik ook zelf iets aan wil toevoegen, in het pastoraat, in gemeenteopbouw, in vorming en toerusting. Samen gemeente zijn, daar gaat het toch om, om kerkzijn in een tijd waarin dat niet meer vanzelfsprekend is. Een kerk in beweging, gevormd door mensen-van-de-weg.
© 2020 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld