• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst
Voor het invullen van uw Digitale toezegging Kerkbalans, kunt u het formulier openen door  https://pgvarsseveld.nl/bijdragen/ aan te klikken. 
 
Kerkbalans digitaal 2
Meer weten? Bekijk dan de digitale Kerkbalans folder 2022.
De Protestantse Gemeente Varsseveld en haar Diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.
 
Algemene gegevens
Protestantse Gemeente te Varsseveld (PGV), RSIN: 818 292 751
Diaconie van de Protestantse gemeente te Varsseveld, RSIN: 824 126 968
De PGV is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De PGV valt daardoor onder de kerkorde van PKN.
Deze kerkorde bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, en toezicht die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de PKN: www.protestantsekerk.nl
De PGV en de diaconie zijn zelfstandige onderdelen van de PKN en bezitten rechtspersoonlijkheid.
 
Contact gegevens
Kerkelijk Bureau
Borchgraven 5, 7051 CW Varsseveld
Openingstijden: ma en di van 9.30 – 12.00 uur
Tel: 0315 – 248891 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Doelstelling en beleidsplan
De doelstellingen van de PGV zijn verwoord in een beleidsplan.

Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden op de website van de PKN.
 
Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Grote Kerkenraad, bestaande uit alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen). Voorzitter en scriba (secretaris) worden in functie gekozen.
De wijze van verkiezing is geregeld in de kerkorde van de PKN.
Verdere informatie over de bestuurssamenstelling, de organisatie en werkwijze is op deze website opgenomen in de sidebar onder het kopje Organisatie
 
Beloningsbeleid
Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun beloning is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten van de PKN.
De beloning van medewerkers is op basis van de landelijke richtlijnen van de PKN.
 
Activiteiten
De vele activiteiten die plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het blad Dubbelspoor en op deze website.
 
Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de PGV en van haar diaconie zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd en zijn te vinden via deze links:
Verkorte staat van baten en lasten PGV en Verkorte staat van baten en lasten Diaconie
Deze stukken zijn ook integraal in te zien via het Kerkelijk Bureau (op afspraak).
 
© 2022 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld