• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst

Wij hebben van de Stichting DAK de afgelopen twee weken weer cheques uitgereikt van een gedeelte van de opbrengst van De Keerkring. De cheques gingen naar: IKC De Meeanderstichting ‘Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselsteek, VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Zuid-West Achterhoek, Stichting Gáán voor Gambia, Chr. Muziekvereniging Jubal, Stichting Joni, Stichting Chale, Stichting Christenhulp Oost-Europa Aalten, 

 DSC08614 2
1. Stichting DAK heeft de aanvraag voor het vergroenen van het schoolplein van IKC De Meeander gehonoreerd met € 500.
De trefwoorden bij deze aanvraag zijn: bewustwording van natuur, rentmeesterschap, leren en bewegen op plein.
"We willen onze kinderen leren te zorgen voor de aarde door ze te laten genieten en leren op het plein van de natuur."

 

Op de foto  staat links Petra Bruijl, directeur van IKC De Meeander en rechts Dinie Masselink, vrijwilligster bij De Keerkring.
 
 
2image. De stichting ‘Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselsteek’ is een gezamenlijk initiatief van negentien geloofsgemeenschappen met circa twintigduizend leden. Zij wil haar krachten bundelen in de bestrijding van armoede in de gemeente Oude IJsselstreek.
De stichting heeft als doel geldelijke steun te verlenen aan sociaal maatschappelijke problemen van individuele bewoners binnen de gemeente voorzover de financiële hulpverlening van de overheid daar niet in voorziet. De aanvragen die binnenkomen hebben betrekking op: afsluitingen gas, water, elektriciteit, schuldhulpverlening, levensonderhoud, verwarmingskosten, vervoer, gezinshereniging, studiekosten kinderen, kleding enz.  Het Solidariteitsfonds werkt samen met officiële instanties zoals het zorgloket van de gemeente de Oude IJsselstreek, Sensire, de Stadsbank, MEE Oost- Gelderland, de Voedselbank etc. 
Op de foto de voorzitter van het Solidariteitsfonds Chrysto Wormskamp (links) die de cheque van € 1.000 uit de envelop haalt, midden Dick Barink en rechts Sandra Kuenen, beiden bestuurslid van de Stichting DAK.
 
 

3. De VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Zuid-West Achterhoek DSC08673 2

biedt aanvullende hulp en begeleiding aan terminale patiënten thuis. Dit door het inzetten van vrijwilligers die worden begeleid door coördinatoren. Belangrijk voor de VPTZ: scholing, werving en behoud van vrijwilligers. Men krijgt een cheque van € 1.000. Het verzorgingsgebied van de stichting bestaat uit de gemeente Oude IJsselstreek, Dinxperlo en omgeving, gemeente Montferland (locatie 's-Heerenberg).

Op de foto links Janette Alink (coördinator VPTZ), midden Ria Gesink (vrijwilligster Keerkring) en rechts Vera Konings (plv. coördinator VPTZ)

 

DSC08651 24. De Stichting Gáán voor Gambia ondersteunt bewoners in Gambia die zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor hun toekomst in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op het gebied van onderwijs en scholing, werk en inkomen, welzijn en gezondheidszorg.
De stichting initieert, stimuleert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks verband houden en biedt ondersteuning middels het aanleveren van allerlei goederen uit onze regio. Men zet in op duurzaamheid. Hulp van de stichting mag de mensen niet afhankelijk maken maar moet juist leiden tot zelfstandigheid, het dragen van eigen verantwoordelijkheid en het krijgen van grotere kansen en keuzemogelijkheden.
De stichting heeft een bijdrage gevraagd voor een waterpunt bij een school in Manduar.
Op de foto Rietha Hengeveld (links) van De Keerkring reikt de cheque van € 500 uit aan Susan Pennings, bestuurslid van de stichting.

 

 

 

5. Chr. Muziekvereniging Jubal maakt de afgelopen jaren een sterke groei door.DSC08638 2
De vereniging telt 120 leden, waarvan bijna de helft onder de 18 jaar oud. Het grootste deel van deze leden wordt door Jubal voorzien van instrumenten. 
De aanleiding voor de aanvraag is de groei in jeugdleden. Enerzijds wordt geïnvesteerd in instrumentarium voor de jeugd, anderzijds worden hoogwaardige instrumenten aangeschaft voor de ervaren leden, waarna hun instrumenten worden doorgegeven aan de jeugdleden.
In 2020/2021 wil Jubal  investeringen doen in diverse instrumenten zoals een trompet, piccolo, slagwerk (buisklokken, tamtam, divers klein slagwerk en nieuwe vellen voor concertbase en toms). 
 
Foto: Emmy Beenes, bestuurslid St. DAK (links) reikt de cheque van € 1.000 uit aan Rob Sloetjes, penningmeester van Jubal.
 

DSC08627 26. De Stichting Joni gaat zich naast mensen met een beperking ook richten op de meest arme (en onzichtbare) streken in Ethiopië die vaak al generaties in armoede leven, steeds armer worden en onzichtbaar zijn voor andere hulporganisaties. Deze regio’s liggen vaak helemaal fysiek en psychologisch afgesloten van de rest van het land. Juist door hun grote netwerk, kleine lokale organisatie en lage kosten kan de Stichting Joni die regio’s wél bereiken. Doel is: fundamentele zaken om kinderen naar school te laten gaan, kwaliteit van onderwijs verbeteren zodat kinderen hun basisschool afmaken en tegelijkertijd klein-ondernemerschap bevorderen zodat er banen ontstaan. In Guna Gunit is samen met de bevolking een plan ontwikkeld dat in februari 2021 zal starten.

Op de foto 8627 neemt Hester Syoum-Westerveld (samen met dochter Bette) van de Stichting Joni de cheque van € 1.000 in ontvangst. De cheque wordt uitgereikt door Dinie Masselink, vrijwilligster bij De Keerkring.(rechts)

 

 

 

 DSC08617 2

7. Stichting Chale helpt kwetsbare kinderen in Ethiopië en richt zich dan in eerste instantie op kinderen in de schoolgaande leeftijd. Gezinnen die erg kwetsbaar zijn, zijn gezinnen waar de vader uit beeld of overleden is, waar zorgkinderen aanwezig zijn en waar ouders of verzorgers niet goed in staat zijn voor inkomen te zorgen. Weeskinderen en kinderen met ouders met psychische problemen zijn typisch kinderen die van stichting Chale hulp krijgen. De Stichting betaalt voor hen de schoolkosten en schoolmaterialen en helpt hen daardoor een zelfstandige toekomst op te bouwen in eigen land.
Stichting Chale is actief in de zuidelijke deelstaat ‘SNNPRS’ (Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional State). Veruit het grootste deel van de hulp wordt verleend in en om de stad Hawassa. De Stichting kreeg € 1.000.

Foto: Vrijwilligster bij de Keerkring Annie Hoftijzer (links) reikt de cheque uit aan Emmy Barink, bestuurslid Stichting Chale



8. De Stichting Christenhulp Oost-Europa Aalten heeft € 500,00 toegewezen gekregen voor transportkosten van goederen die naar Roemenië worden gebracht. Helaas ging het geplande transport niet door i.v.m. de coronaperikelen en moest de lading worden opgeslagen. Volgend voorjaar hoopt men met een paar volgeladen vrachtwagens te kunnen vertrekken. Een foto wordt volgend jaar gemaakt.
© 2022 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld