Beamer/Kerkradio/Kerkdienstgemist
De Grote of Laurentiuskerk en de Keurhorst beschikken over ruime audio/visuele apparatuur als hulpmiddel bij en ondersteuning voor de zondagse erediensten, concerten en andere evenementen.
Dit betreft:
* een vaste beameropstelling met groot scherm/witte muur waarop de liturgie-onderdelen kunnen worden gepresenteerd. Daarnaast is er ook een losse beamer met scherm voor kleinere presentaties beschikbaar. Voorbereiding en bediening van deze apparatuur wordt gedaan door ons  "beamteam".
*camera-/opnamefaciliteiten om de eredienst en andere evenementen op te nemen op harddisc, resp. DVD.
*livestreammogelijkheid om de eredienst, etc. via internet (www.kerkdienstgemist.nl) uit te zenden, waarbij men elders (wereldwijd) deze gebeurtenis live, dan wel op een later tijdstip in beeld en geluid kan volgen en desgewenst kan downloaden.
Coördinator beamteam is Jan Colenbrander, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0315-248967
 
Kerkradio
De kerkdiensten van Grote of Laurentiuskerk en Keurhorst kunt u thuis beluisteren via de kerkradio.
De kosten voor kerkradio zijn €55.-
Wilt u graag een kerkradio?
Neem dan contact op met Wim Lensink 0315-248869
 
Kerkdienstgemist….!!
Via www.kerkdienstgemist.nl kunt u kerkdiensten in zowel de Grote- of Laurentiuskerk als de Keurhorsterkerk live of achteraf bekijken/beluisteren, resp. beluisteren. Dat betekent, dat een ieder die over een computer, laptop, tablet of TV met internet beschikt de kerkdienst thuis (op het scherm) kan volgen.
Hoe werkt dat, vragen sommige van u wellicht; wel als volgt:
1. Startuw browser.
2. Ga naar "Gelderland" en vervolgens naar "Varsseveld", resp. "Sinderen".
3. Klik op "Protestantse Gemeente Varsseveld-Locatie Varsseveld", resp. - Locatie Sinderen".
4. Scroll naar beneden en zoek bij "Opnames" de dienst die u wilt zien/horen/downloaden.
Klik vervolgens op “ ► “ om het afspelen te starten.
Contactpersoon: Dolf Wisselink Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 0315-617539
De Cantorij is een groep enthousiaste zangers die elke donderdagavond in de Keurhorst repeteren
van 19.15-20.45 uur o.l.v. Riet Lieverdink.
Het repertoire bestaat o.a. uit liederen uit het liedboek voor kerken, liederen van Huub Oosterhuis en Marijke de Bruyne.
Een keer in de zes weken ondersteunen wij de gemeentezang in onze kerk.
Verder werken wij mee aan diensten op Den Es en in het Slingelandziekenhuis. 
Kun je zingen, zing dan mee!!!
En neem contact op met:
Annet Wisselink, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 0315-617539
Riet Lieverdink:  email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel. 0315-651349

De bedoeling van catechisatie 
Door middel van de catechese willen wij de jongere gemeenteleden kennis laten maken met de inhoud van de Bijbel, het geloof en het kerkelijk leven, zodat ze zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. 
We proberen erachter te komen wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft. De Bijbel is immers de bron waaruit gelovige mensen telkens weer putten. We houden ons bezig met de vraag hoe de mensen van de kerk hebben geprobeerd vanuit de bijbel te leven en in het spoor van Jezus te gaan. We kijken daarbij ook naar onszelf: wat we er zelf bij voelen en denken. We houden ons vanuit het geloof met de samenleving bezig. Geloven is immers niet alleen iets voor de zondag, maar voor alle dagen van de week. 

Werkgroep 
De organisatie en begeleiding van de catechese wordt verzorgd door een werkgroep. De werkgroep bespreekt samen met de catecheten* de inhoud van de catechisatie. Zij bespreken samen welke onderwerpen het lopende seizoen aan de orde komen en op welke manier. Zo probeert zij eraan te werken, dat jongeren jaar na jaar een goed overzicht krijgen van de kerninhouden van het christelijk geloof en het reilen en zeilen van de kerk. 
* Een catecheet is iemand die catechisatie geeft, een catechisant is iemand die dat volgt. 

Uitnodiging 
De werkgroep verzorgt aan het begin van elk seizoen de uitnodiging voor jongeren van 12 t/m 20 jaar om deel te nemen aan de catechese. Alle jongeren van onze kerkelijke gemeente ontvangen een persoonlijke uitnodiging, behalve zij, die hebben aangegeven daar geen prijs op te stellen. D.m.v. opgavestrookjes, telefonisch of via de mail kunnen zij zich aanmelden. 

Binnen de gemeente wordt gewerkt met de volgende groepen: 

Basisschoolcatechese 
Vanuit onze kerk wordt – in samenwerking met de Geloofsgemeenschap NPB - wekelijks godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen te Varsseveld, Sinderen en Westendorp gegeven door een betaalde en bevoegde leerkracht. Op de christelijke basisscholen wordt voor de groepen 7 en 8 elk schooljaar een aantal ‘kerklessen’ verzorgd door de eigen predikanten. Op het programma staat onder andere een bezoek aan de Grote- of Laurentiuskerk.

Catechese voor 12-18 jarigen
Deze catechese wordt door een eigen predikant verzorgd met ondersteuning van twee catecheten uit de gemeente. Zij zorgen voor de invulling van de avonden. Diverse onderwerpen worden besproken en één keer per seizoen wordt een excursie gepland. Aan het eind van het seizoen wordt een actie georganiseerd waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

Belijdenis/voortgezette catechese (vanaf ca. 18 jaar)
Ook deze vorm wordt door een eigen predikant verzorgd. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden aan de jongeren om openbare belijdenis van het geloof af te leggen, maar dit is niet de noodzakelijke afsluiting. Het komt geregeld voor, dat jongeren na deze catechese besluiten om (nog) geen belijdenis af te leggen. Allen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de betreffende predikant.

Catechesedienst
Elk catecheseseizoen wordt afgesloten met een speciale kerkdienst, die geheel met en door de catechisanten en catecheten wordt voorbereid.

Nadere informatie bij de Werkgroep voor de Catechese:
Voorzitter: Dolf Wisselink                                                 0315-617539
Secretaris: Marja Rougoor                                                0315-241930
Lid/ contactpersoon Jeugdraad: Tineke Wildenbeest  0315-617274
Predikant : ds. Gertjan de Pender                                   06-42082029

De commissie DJO organiseert kerkdiensten voor jong en oud met als doel de betrokkenheid van de hele gemeente bij de kerkdienst te vergroten met het accent op de kinderen.
Dit kan door: 
- activiteiten bij de dienst organiseren.
- meehelpen met samenstellen v/h thema en liturgie.
- samenspraak of toneelstuk ter verduidelijking van het thema.
- meehelpen met collecteren.
- aansteken van de kaarsen enz. enz. enz.

Dit alles in goed overleg met predikanten en andere medewerkers.  Soms wordt er in overleg met de predikant afgeweken van het leesrooster, omdat het bijbel gedeelte dan erg moeilijk te begrijpen is voor de kinderen.

Avondmaalsviering in het voorjaar.
Voor deze dienst worden kinderen tussen 6 en 10 jaar uitgenodigd. Als voorbereiding krijgen de kinderen op een middag in de week, die aan deze kerkdienst voorafgaat, uitleg over het Heilig Avondmaal en gaan we samen broodjes bakken bij een bakker. 

Vierjarigendienst 
Als kinderen vier worden, gaan ze naar de basisschool. In de kerk is er dan voor hen kinderdienst. Deze overgang in het leven vieren we jaarlijks in september met een speciale kerkdienst. De 4-jarigen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

De kinderen zijn in de dienst de 'speciale gasten'. 

Voor meer informatie:  Jolei Rensen   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
De taakgroep Eredienst komt een keer of zes per jaar bij elkaar om zich te bezinnen op de inhoud en de vorm van de eredienst.
Daarbij valt te denken aan de orde van de dienst, inclusief de wijze van doop- en avondmaalsviering, alsook aan de inrichting van het kerkgebouw. 
De taakgroep adviseert de kerkenraad.
Contactpersoon:     
G. de Boer 
tel.0315-241038
De commissie GastVrijHeid (kortweg: GVH) bestaat op dit moment uit 11 gastvrouwen en 3 gastheren.
Iedere zondagochtend, als ook bij de diensten rondom Pasen en Kerst, staat een tweetal van ons aan de ingang van de kerk om de bezoekers welkom te heten en, indien nodig, van informatie te voorzien.
Een warm en hartelijk welkom doet iedereen tenslotte goed.
Tevens schenken wij na afloop van de dienst koffie en thee en ruimen de koffieboel nadien ook op.
Eén keer per jaar komen we bij elkaar om even bij te praten over het reilen en zeilen.
Voor meer informatie over de commissie GVH kunt u kontakt opnemen met
Carly Kempink, tel. 241621 / mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De classes Doetinchem en Winterswijk onderhouden contacten met de Kirchenkreise  Kleve-Stemfurt/ Coesfeld/Borken-Wesel.
De aangewezen vertegenwoordigers van de plaatselijke kerken en geïnteresseerden, ontmoeten elkaar elk half jaar. Wisselend van grens/ Grenz is een gemeente gastvrouw.
Contactpersoon Varsseveld
Mw. S. van Schaik
0315-242374
 
Contactadres:
Ds. P.L. Wansink
Ravenhorsterweg 17
7103 AP Winterswijk
0543-522054
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Tot voor kort was er een jongerendienstgroep, welke regelmatig speciale kerkdiensten voor jongeren organiseerden.
Telkens met een ander thema, met een inspirerende inhoud en mooie muziek.
Momenteel wordt het ingevuld door te werken vanuit het thema in combinatie met een meewerkende groep.


Heb jij hierover ideeën of wil je graag zelf of samen met een groep hieraan meewerken, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hier kunt u uw tweedehands spullen brengen en kunt u tweedehands spullen kopen. De opbrengst gaat naar verschillende  goede doelen.
Openingstijden: Woensdag en vrijdag van 13:30 uur tot 17:00 uur. Zaterdag van 11:00 uur tot 13:00 uur.
Gelegen aan Kerkplein 12, links achterom bij de Wereldwinkel.
De taakgroep KERK&ISRAEL is ingesteld door de kerkenraad en heeft als doelstelling:
- mensen bewust maken van onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël 
- openstaan voor ontmoeting en bezinning op de relatie Kerk-Israël
- het onderkennen van de vele vormen van antisemitisme 

Taken van de groep:
- het Leerhuis onderhouden en stimuleren
- de Israëlzondag helpen organiseren (eerste zondag van oktober)
- op de hoogte blijven van de activiteiten van de provinciale taak/werkgroepen o.a. via de Nieuwsbrief en landelijk via het kwartaalblad Kerk&Israël Onderweg
- het bezoeken van de jaarlijkse provinciale ontmoetingsdag van deze groepen 
- elk jaar verslag uitbrengen aan de kerkenraad.
- publiceren in Kerkleven

Wij vergaderen plm. vijf keer per jaar bij een van de leden thuis en we werken met een vaste secretaris en penningmeester; de voorzitter rouleert en beheert de agenda op de vergadering.
Een van de predikanten is aanwezig als begeleider/adviseur.
Informatie: Hanneke te Lindert, tel. 617500; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor algemene informatie: klik op Links en kies Kerk&Israel.
Of ga rechtstreeks naar de website van de PKN: www.pkn.nl/kerkenisrael 

thumb P1070293 1024
Pr-commissie
De gemeenteleden ontvangen eenmaal per veertien dagen ‘Kerkleven’. De Protestantse Gemeente Varsseveld heeft een collectief abonnement dat door het College van Kerkrentmeesters wordt betaald. Een persoonlijk abonnement kost € 23,00 per halfjaar.
‘Kerkleven’ geeft onder meer informatie over de kerkdiensten en mededelingen uit de gemeente en de kerkenraad.
Pagina 2 "two4you" van Kerkleven is speciaal bestemd voor de jeugd.
Ook bestaat de mogelijkheid om 'Kerkleven' digitaal te ontvangen. Dit kan door een mail te sturen aan het kerkelijk bureau Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van email-adres waar het naar toegestuurd moet worden.
'Kerkleven' komt elke oneven week uit en de kopij moet in de even weken op donderdag voor 12 uur ingeleverd zijn op onderstaand adres.
Bij verhuizing of opzeggen van Kerkleven graag contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, tel. 0315-248891, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Correspondentie-adres voor ‘Kerkleven’:
W. Venderbosch-te Voortwis en R. Corzaan
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
two4you:Wilco Neerhof - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kosters.
Koster Keurhorst: beheerder - mevr. Henny Tuenter-Bulsink- tel. 06-43710070, 
Koster Antoniuskapel: Koster Wisman - tel.  0315-617652
Grote of Laurentiuskerk: beheerder - Henk te Rietstap en Han Bruggink - tel. 06-41757524
EmailadresDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Emailadres Henk te Rietstap: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Emailadres Han Bruggink: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logo Levend water
De werkgroep ‘Levend Water’ heeft als doel te komen tot opbouw van de kerkelijke gemeente. Dit betekent dat zij ouders/opvoeders wil ondersteunen bij geloofsopvoeding en de mogelijkheid wil bieden betrokken te zijn bij de kerk. Daarnaast wil de werkgroep het kind binnen de kerk tot z’n recht laten komen en de gemeente de gelegenheid geven reisgenoot te zijn van ouders en kinderen. De werkgroep is voor dit doel zowel voorwaardenscheppend als uitvoerend bezig.  
Activiteiten, waaraan de werkgroep medewerking verleent: 
Gesprekken rondom geboorte en doop
De werkgroep organiseert gespreksrondes van ongeveer vier avonden rondom de thema’s geboorte en doop. Deze zijn bestemd voor ouders die pas een kindje hebben gekregen. In twee daarop volgende avonden kunnen de ouders eventueel een doopdienst voorbereiden. Gespreksleiders zijn een predikant en een lid van de werkgroep. Op een speelse en laagdrempelige manier komen aan de orde:  
  • eigen ervaringen met de geboorte/komst van het kindje, 
  • jeugdervaringen met geloven en kerk, 
  • eigen geloofsopvoeding, 
  • de betekenis van de doop 
  • de motivatie om te laten dopen 
  • de vragen en twijfels rondom geloven. 
Op de avonden kan de werkgroep voor een oppas thuis zorgen. Gelegenheid tot dopen en ook tot deelnemen aan een gespreksgroep is er vijf à zes keer per jaar. De doopvieringen zijn in de Grote of Laurentiuskerk of in de Keurhorsterkerk.  
Speciale vieringen. De werkgroep helpt mee met het organiseren van speciale vieringen, waarin de aandacht gericht wordt op bepaalde doelgroepen. Met name aan de belangrijke overgangsmomenten van kinderen wordt in deze vieringen aandacht besteed.
Krabbeldiensten - Voor de kleinste kinderen (ongeveer tussen 3 en 7 jaar) organiseert de werkgroep twee keer per jaar op zondagmiddag een eenvoudige viering. Door middel van herkenbare, telkens terugkerende elementen worden kinderen vertrouwd gemaakt met de kerkdienst.  
Vierjarigendienst - Als kinderen vier worden, gaan ze naar de basisschool. In de kerk is er dan voor hen kinderdienst. Deze overgang in het leven vieren we jaarlijks in september met een speciale kerkdienst. 
Avondmaalsviering voor kinderen - samen met de Commissie Diensten voor Jong en Oud organiseert de werkgroep een speciale Avondmaalsviering in het voorjaar. De kinderen krijgen op een middag in de week, die aan deze kerkdienst voorafgaat, uitleg over het Heilig Avondmaal en zijn in de dienst de 'speciale gasten'. 
Overstapviering - Wanneer kinderen de basisschool verlaten gaan ze weer een belangrijke nieuwe fase in, zowel op school als in de kerk. De gemeente kan hen helpen die stap op een feestelijke manier te zetten. Ouders en kinderen mogen weten dat ze er niet alleen voor staan. Deze viering vindt jaarlijks plaats aan het einde van het schooljaar in juni. 
Gespreksavonden - De werkgroep organiseert jaarlijks twee gespreksavonden over onderwerpen, die met de geloofsopvoeding verband houden. Voorbeelden hiervan zijn: 'Hoe kies ik een kinderbijbel?', 'Met je kind naar de kerk gaan', 'Opa's en oma's doen ook mee' of 'Kind en rouw'.  
Belijdenis - Bij de belijdeniscatechese is er een ontmoeting tussen ouders en belijdeniscatechisanten. Bij het al dan niet afleggen van belijdenis komt de geloofsopvoeding immers ten einde.  
Contactpersoon voor deze werkgroep is: 
Hennie Tuenter, tel: 0315-242719
nbg
Het NBG is een vereniging die naast de duizenden donateurs en leden, in de meeste plaatsen van Nederland vrijwilligers heeft die bereid zijn om tijd te investeren in het werk van het NBG op plaatselijk niveau.
Ook in Varsseveld is er een plaatselijke afdeling, bestaande uit leden van de Protestante Gemeente en van de Nederlandse Protestanten Bond.

Ze heeft tot taak om het werk van het NBG zoveel mogelijk bekendheid te geven. Concreet betekent dit voor de  plaatselijke afdeling o.a. dat ze: zorgt voor informatie over het NBG door aanwezig te zijn met voorlichtingsmateriaal bij kerkelijke activiteiten (vredesdienst, startzondag, catechisaties enz.); activiteiten promoot, zoals het verspreiden van de Bijbel in de nieuwe vertaling en het verspreiden van de Jongerenbijbel; zich inzet voor ledenwerving; de kerkelijke gemeenten in Varsseveld mogelijk nieuwe projecten en activiteiten rond de Bijbel aanbiedt en mee werkt aan de kerkdiensten op de jaarlijkse bijbelzondag.
 
Het adres van de plaatselijke afdeling is:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.bijbelgenootschap.nl
De Protestantse Gemeente Varsseveld, de plaatselijke afdeling van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de R.K. Laurentius-gemeenschap werken samen in de ‘Oecumenische Werkgroep van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Varsseveld’ (O.W.V.).
Het doel is de oecumene in Varsseveld te bevorderen.
De O.W.V. organiseert jaarlijks enkele oecumenische diensten:
- in januari: de Gebedsdienst 
- 4 mei:  een herdenkingsdienst 
- in september:  de Vredesdienst
Contactpersoon:    
Frederiek Wester
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
De commissie Ontmoeting & Inspiratie wil binnen onze federatie een platform bieden waarop een ieder zich kan oriënteren op het vlak van kerk en samenleving.
Daartoe organiseert de commissie, bestaande uit 10 à 11 personen, cursussen en gespreksavonden.
Door middel van een programmaboekje, dat in september verspreid wordt, publicaties in ‘Kerkleven’ en ‘Geldersche Post' en raambiljetten wil de commissie belangstelling wekken voor haar activiteiten. 
De folder van Ontmoeting en Inspiratie vindt u onder Activiteiten / Ontmoeting en Inspiratie.
 
logo vt11   Contactpersoon:    
   Ria Rozeboom
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
De kerkdiensten worden begeleid door de organisten:

dhr. G. de Boer,  Houtdreef 12, 
7051 SC  Varsseveld, tel. 0315-241038
mw. R. Lieverdink-van Eerden,  den Dam 22
7084 BM  Breedenbroek,  tel. 0315-651349

dhr. G.J. te Lindert,  Prins Hendriklaan 21
7051 BB  Varsseveld,  tel. 0315-241249
dhr. B. Vinke,  Veldkamperstraat 8
7054 AX  Westendorp,  tel. 0315-298124
mw. F. Wester,  Pr. Hendriklaan 5
7051 BB  Varsseveld,  tel. 0315-241733
dhr. J. de Graaff, Doetinchemseweg 79,
7051 DP, Varsseveld, tel. 0315-243562
OPEN-KERKDAGEN  2017
 
Net als voorgaande jaren zijn er ook dit jaar weer de OPEN-KERKDAGEN.
In de maanden juni, juli en augustus worden de Grote of Laurentiuskerk, de Keurhorsterkerk en de Antoniuskapel weer opengesteld voor bezoekers.
De Kapel  en de Keurhorsterkerk zijn  open  van 1 juni tot eind augustus op de woensdagmiddag en zaterdagmiddag  van 14.00 uur tot 17.00 uur.
De Grote of Laurentiuskerk is open van 1 juni tot eind augustus op de woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur.
De Laurentiuskerk is ook open tijdens de Monumentendag
Er zijn tijdens de openkerkdagen gastdames en gastheren aanwezig om vragen of informatie te verstrekken over de gebouwen, kerkorgel, glas-in-loodramen.
Jan Derksen, coördinator open-kerkdagen Grote-of Laurentiuskerk.
 

 

Kerkschoonmaak Grote Kerk te Varsseveld

Sinds mei 2011 wordt de Grote Kerk te Varsseveld schoongemaakt door een ploeg enthousiaste vrijwilligers bestaande uit 12 personen., waaronder uiteraard ook enkele heren.

Deze maken in ploegjes van 2 personen bij toerbeurt elke 2 weken op zaterdagochtend de Grote Kerk schoon. Totaal betreft het ca. 5 schoonmaakbeurten per ploeg/per jaar.

Wilt u hieraan uw bijdrage leveren, neem dan contact op met Herman Zweerink, tel. 243519, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of Dick Barink, tel 325862, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Het College van Kerkrentmeesters

 

Kerkschoonmaak Keurhorsterkerk

Sinds juni 2012 wordt de Keurhorsterkerk niet meer door een schoonmaakbedrijf schoongemaakt, maar door een ploeg actieve vrijwilligers bestaande uit twaalf personen.

Deze maken bij toerbeurt, in ploegjes van 2 personen, elke zaterdagochtend de kerkzaal met de diverse nevenruimtes schoon. Hierbij zijn zelfs al meer heren dan dames betrokken.

Voor deze oplossing is gekozen omdat de kosten van de kerkschoonmaak door een schoonmaakbedrijf flink op de begroting begon te drukken.
Over de uitvoering waren we altijd al meer dan tevreden, maar in dat opzicht doen onze vrijwilligers zeker niet onder voor een schoonmaakbedrijf !!

We zijn blij en dankbaar met de inzet van zoveel vrijwilligers.

Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met:

Piet Los, telefoon 243656 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of

Dick Barink telefoon 325862, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het College van Kerkrentmeesters

Onze werkgroep maakt schikkingen voor kerkelijke hoogtijdagen.
Vooraf wordt er vergaderd over het thema, de betekenis van vormen, bloemen etc.
We maken gebruik van internet, bekijken schikkingen van andere gemeentes of we maken een keuze uit de boeken geschreven door Tini Brugge.
We proberen zo een extra dimensie te geven aan de vieringen, iets om naar te kijken, van te genieten en er door geïnspireerd te raken.
 
Foto's en beschrijvingen worden gemaakt voor Kerkleven en de website van PGVarsseveld en het foto-album als naslagwerk.
Na afloop van de dienst worden de schikkingen -indien mogelijk- geplaatst in de hal van de Keurhorst en op een andere plek in de Grote Kerk.
Een aantal van deze stukken zijn te bekijken door hier te klikken!
Contactpersoon:
Sjoerdtje Wiersma tel. 0315-241488
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
oelsnitz
Sinds 1986 hebben de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk uit Varsseveld een relatie met de Evangelisch-Lutherse Gemeinde uit Oelsnitz.
Dit is een plaats van ca. 15.000 inwoners, in het zuiden van de voormalige DDR, tegen de Tsjechische grens aan.
Tot nu toe heeft de   werkgroep door middel van bezoeken getracht nieuwe contacten te leggen tussen de mensen uit Oelsnitz en Varsseveld.
Deze contacten worden door briefwisseling en bezoeken op eigen initiatief onderhouden en uitgebreid.
We zijn blij te kunnen zeggen dat er momenteel al heel wat van dergelijke contacten zijn.
Voor groepsbezoeken wordt door de werkgroep een programma opgezet en worden andere voorbereidingen verzorgd.
De leden van de werkgroep, vijf personen, en allen die bij deze contacten betrokken zijn, kunnen bevestigen dat uitgaande van het evangelie,
wij van elkaar mogen leren en elkaar tot steun zijn in de nogal verschillende situaties, wij hier en zij in de voormalige DDR.
Contactpersoon:     
D. Wisselink 
tel. 0315-617539
De laatste Adventszondag wordt er in de Grote of Laurentiuskerk de Volkskerstzangdienst gehouden.
Aan deze dienst wordt meegewerkt door diverse zangkoren en muziekgroepen,

Contactpersoon:
dhr. C. Erken
tel. 0314-361240

Op zes zondagen in het jaar wordt er in de Grote- of Laurentiuskerk een samenzanguur gehouden.
Deze diensten worden vooraf aangekondigd in 'Kerkleven'.

Contactpersoon:     
dhr. G. de Boer 
tel. 0315-241038

 alt

* Zending is de opdracht aan kerken en christenen om de Bijbelse boodschap
   door te geven aan alle mensen.
* Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld.
* Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van oorzaken, die armoede
   en onrecht in stand houden.

Taakgroep ZWO
De ZWO- taakgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en heeft als taak de gemeente te informeren en te betrekken in projecten buiten Nederland. De projecten hebben betrekking op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelings-samenwerking. Daarnaast worden projecten van Kerk in Actie onder de aandacht gebracht en financieel ondersteund.
  
De taakgroep ZWO bestaat uit een aantal gemeenteleden en een diaken. Deze leden zijn op hun beurt actief binnen één van de drie uitvoerende groepen: Kerk- en Erediensten, Publiciteit/Project en Financiën. Het uitgangspunt is het besef dat wij, als gemeente deel uitmaken van Gods wereldwijde gemeenschap. Met elkaar valt er veel te leren, te delen en uit te wisselen om zo God en elkaar van dienst te zijn.

De ZWO organiseert de kerkdiensten voor het Werelddiaconaat, zet schrijfacties op touw en geeft regelmatig informatie en voorlichting over haar werk. Via de jaarlijkse zendingsbijdrage van gemeenteleden, de zendingsbussen en andere financiële acties, zamelt de ZWO geld in voor haar doelen. Ook worden postzegels en briefkaarten ingezameld, waarbij de opbrengst bestemd is voor het zendingswerk.
 

Meer over de Z.W.O. is te lezen in het jaarverslag via de link: ZWO-jaarverslag 2016

Jaarlijks kiest de groep een speciaal doel waar zij projectmatig aandacht aan geeft.

JorienDit jaar is gekozen voor het project Children’s Care Oekraïne van Jorien de Ruiter uit Varsseveld.  Zij is 29 jaar en in 2009 is zij voor het eerst naar Oekraïne geweest met een jeugdgroep van Christengemeente de Wingerd te Westendorp/ Varsseveld. Zij is in 2013 voor onbepaalde tijd naar Oekraïne gegaan om daar te werken op de kinderafdeling in een ziekenhuis te Beregowo.  Ze werkt daar met baby’s en jonge kinderen die ziek zijn en/of waarvan de thuissituatie te slecht is om gezond en veilig op te groeien. Als een kind in het ziekenhuis heeft gelegen, is de overheid tot aan de eerste verjaardag verantwoordelijk voor het kind. Dat kan een reden zijn waarom een kind erg lang in het ziekenhuis moet blijven. Dit lijkt goed, maar ook de zorg in het ziekenhuis is onvoldoende. De kinderen in het ziekenhuis worden weinig tot niet gestimuleerd in hun ontwikkeling. Ze worden bijvoorbeeld tijdens het voeden niet uit hun bedjes gehaald maar de fles wordt in hun bedje gelegd. Ze krijgen onvoldoende voedingsstoffen binnen en liggen te lang in een natte luier. Jorien helpt met de verzorging van de kinderen en stimuleert ze in hun ontwikkeling door ze veel liefde en aandacht te geven. Daarnaast is het belangrijk om een goede relatie op te bouwen met het Oekraïense personeel. Jorien werkt met hen samen en zoekt samen met hen naar mogelijkheden om de situatie van de kinderen te verbeteren. Verder werkt Jorien mee aan andere dingen die nodig zijn in het ziekenhuis, zoals het schilderen van de bedjes en het verzamelen en sorteren van benodigde spullen.

Jorien schrijft 5 tot 6 keer per jaar een nieuwsbrief over haar werk en leven in Oekraïne. U kunt deze vinden op de website van de Wingerd: http://www.cgdewingerd.nl/jorien-de-ruiter/ Verder wordt haar werk in Nederland door de ThuisFrontCommissie ondersteund.  Jorien is voor haar werk en levensonderhoud maar ook voor extra kosten zoals van luiers en medicijnen voor de kinderen afhankelijk van giften. 

Wij willen graag samen met de gemeente dit project van harte ondersteunen en hopen dat u met ons Jorien wilt ondersteunen om haar in staat te stellen deze kinderen aandacht en hulp te blijven bieden in Oekraïne.

Contactpersoon Z.W.O.:
Nardi Klein Ikkink
Tel. 0315-298531
e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
ZWO - Inzamelingsactie Kerk in Actie
Reeds vele jaren wordt er door de werkgroep ZWO postzegels, ansicht- en geboortekaartjes, lege cartridges, oude mobieltjes , buitenlands geld en oud Nederlands geld ingezameld.
U kunt dit alles inleveren op de volgende plaatsen:
*De Bettekamp,
*Den Es,
*Grote of Laurentiuskerk,
*Keurhorst
*Antoniuskapel.
In De Bettekamp en Den Es staat een melkbus en in de 3 kerken staan een afvalemmer of een wereldbol om alles in te deponeren.
Inzameling kaarten en postzegels
De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht.
Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn van harte welkom. Ook alle enkele ansichtkaarten en geboortekaartjes zijn gewild. Vooral de oudere kaarten zijn in trek en daarom extra gewenst!
Dubbele vouwkaarten (kerst- en verjaardags-) en beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
Oude mobieltjes
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Kerk in Actie krijgt voor veel mobieltjes maximaal €3,00.
Geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.
De ingezamelde mobieltjes worden door het bedrijf Eeko nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht.
Ze worden met name in Afrika en Azië op de markt gebracht waar het GSM netwerk vele malen betrouwbaarder is dan het 'vaste' net en er veel vraag is naar de goedkopere recycle toestellen.
Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt.
Oude cartridges
Wilt u oude cartridges (inktpatronen) sparen voor Kerk in Actie? Voor elke bruikbare cartridge (origineel) ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Het bedrijf Eeko is vooral geïnteresseerd in Hewlett Packard, Canon, Lexmark,  Panasonic, Ricoh, Dell en Brother. 
Buitenlands en oud Nederlands geld
U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.
Wat levert het op?
of bij C. Grevers tel; 0315 -244526, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
© 2018 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld