Aan het begin van een nieuw jaar wensen wij elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig 2017 toe.
Wij hopen dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden.

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema van deze actie is dit jaar “Mijn kerk verbindt”.
Vele vrijwilligers gaan vanaf maandag 23 januari op pad om een folder af te geven bij onze gemeenteleden.
Deze informeert u over de actie Kerkbalans. Ook ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen.
De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies voor haar pastoraal werk. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang: het is bijna 2/3-deel van de hele begroting!
Zoals bijvoorbeeld ook voor een huishouden, is het voor de kerk eveneens belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor onze dorpen. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen.
Met uw financiële bijdrage aan de actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk.

Doet u weer mee?

Vanaf maandag 30 januari gaan dezelfde vrijwilligers weer bij u langs, om uw toezegging op te halen.
Leg de enveloppe met de antwoordstrook waarop uw toezegging staat alstublieft tijdig klaar.
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw adres op deze gesloten enveloppe te vermelden? Daarmee helpt u de vrijwilligers die de enveloppe bij u ophalen, zodat zij op maandagavond 6 februari alle enveloppen met toezeggingen aan de financiële commissie kunnen overhandigen.
Mocht de vrijwilliger u niet thuis treffen, wilt u dan het antwoordformulier zelf inleveren in de brievenbus van Borchgraven 5 in Varsseveld (tegenover de bibliotheek)?

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Fiscaal voordelig voldoen van de kerkelijke bijdrage.
Als u van plan bent om jaren achtereen aan de PGV de kerkelijke bijdrage te betalen, dan kan dat ook op een voor u fiscaal aantrekkelijke manier.
Het is namelijk mogelijk om zonder tussenkomst van een notaris uw jaarlijkse kerkelijke bijdrage in zijn geheel (dus zonder drempel) van uw inkomstenbelasting af te trekken.
Daardoor kan het belastingvoordeel soms aanzienlijk zijn.

Op onze website vindt u meer informatie. Ook kunt u hier de benodigde overeenkomstformulieren inzien.
Ga daarvoor naar www.pgvarsseveld.nl en kies achtereenvolgens voor de tabbladen:
wie wat waar – organisatie – financiën – schenken aan de kerk.
Ook op het toezeggingsformulier kunt u kenbaar maken dat u interesse heeft om op deze wijze uw kerkelijke bijdrage te betalen.
We zenden u dan de brochure toe.

College van kerkrentmeesters.

© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld