Het komt regelmatig voor dat gemeenteleden een financiële gift aan een vertegenwoordiger van onze gemeente geven.
Dat kan zijn bij een bezoek door een predikant, ouderling, diaken of wijkmedewerker, of wordt gegeven aan de bezorger van de bloemen, na een kerkdienst.
Soms is de gift bestemd voor een gericht doel (b.v. voor een bepaald project, het College van Diakenen, de kerk, het verjaardagsfonds), in een ander geval ter vrije besteding.
De giften worden maandelijks verantwoord in  Dubbelspoor. 
De (niet bij naam genoemde) gever kan dan zijn of haar gift traceren middels de melding van de ontvanger (bijv. de predikant), het bedrag en de door hem of haar genoemde bestemming.
© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld