In elke kerkdienst worden twee collectes gehouden.
De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte, bij de uitgang, is bestemd voor de Kerk.
Collectemunten
Om u in de gelegenheid te stellen het collectegeld af te trekken van de belasting zijn er collectemunten van € 1,00 en € 2,00
verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau tijdens de openingsuren: maandag- en dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.

In Dubbelspoor kunt u vinden waar de collecten voor bestemd zijn.

© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld