Het verkrijgen van de vrijwillige kerkelijke bijdrage vindt jaarlijks plaats in de maand januari via de actie Kerkbalans.
Met behulp van een groot aantal vrijwilligers (wijkmedewerkers) wordt het boekje Kerkbalans en een toezeggingsformulier bij de gemeenteleden bezorgd en een week later wordt het antwoordformulier met de toezegging aan kerkelijke bijdrage weer opgehaald.
Voor de actie Kerkbalans worden lidmaten en doopleden van 20 jaar en ouder benaderd.
Ofschoon de kerkelijke bijdrage een vrijwillige bijdrage is, wordt gevraagd om een bijdrage volgens de richtlijnentabel in het boekje. Er wordt een minimum bedrag gehanteerd. Bij het vaststellen van dit minimumbedrag wordt ook rekening gehouden met het feit dat ieder lid geld kost aan quota, kerkblad, Solidariteitskas en administratiekosten.
Als men niet aan de minimumbijdrage kan voldoen dan wordt verzocht de reden kenbaar te maken op het  toezeggingsformulier bij actie Kerkbalans (zie hiervoor het boekje bij actie Kerkbalans).
Heeft u vragen betreffende Actie Kerkbalans, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters.
© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld