November is gedachtenismaand. Als de laatste bladeren vallen en de winter zich al aankondigt denken wij aan hen die wij moeten missen. Katholieken doen dit al op 2 november(Allerzielen), maar protestanten doen dit veelal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die dit jaar op 26 november valt.
In de Keurhorst en in de Laurentiuskerk herdenken we dan ook onze overledenen. Voor deze diensten worden de nabestaanden per brief uitgenodigd. Bij binnenkomst is er voor ieder de mogelijkheid een kaars aan te steken ter herinnering aan iemand die zij korte of langere tijd moeten missen. Na lezingen en liederen die in het teken staan van ‘herinneren’ worden de namen gelezen van gemeenteleden die in de periode van november 2016 t/m oktober 2017 zijn gestorven. Wij doen dit in het vertrouwen dat deze namen voor altijd in Gods hand geschreven staan.
De dienst in de Keurhorst begint om 9.30 uur en die in de Laurentiuskerk om 10.00 uur. U bent allen van harte welkom.

2017 dankdag 600 x 450

"Wij zijn dankbaar voor de vele gaven, die wij uit Gods handen hebben ontvangen"

In de ZWOdienst van 15 oktober in de Keurhorst werkten 2 buitenlandse theologiestudenten mee die in onze gemeente
te gast waren op uitnodiging van de ZWO-taakgroep .

P1070710      P1070734

Het zijn Annemarie De Kock-Malan uit Zuid Afrika en Stanislav Bondar uit Oekraïne. 

Kijk voor meer foto's op www.pgvarsseveld.nl/Home/Foto's/Actueel

ZWO dienst 15.10 4 1 600 x 337
"Gast aan tafel"

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Varsseveld wil op 25 oktober 2017 weer een Gemeenteavond houden in het Borchuus.
Het programma zal bestaan uit een tweetal onderwerpen:
Naar aanleiding van het Inspiratiefestival 10 september jl. willen we met elkaar in gesprek gaan over onze protestantse gemeente.
Verder zal er een en ander worden verteld over ons kerkblad. Per januari 2018 wordt de stichting Kerkleven opgeheven en gaan wij over tot een nieuw kerkblad.
Wij hopen u op 25 oktober te mogen verwelkomen. Vanaf 19.40 uur staat de koffie klaar.

© 2017 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld